Kirkekalender 7/10 (24/9)

 
st_thekla

Den Hellige Protomartyr og Apostellike Thecla

15  . Uke etter pinse. fastedag

 

TONE VI.

Lesning:

Den Hellige Apostel Paulus brev til  2: 16 – 20

«Brødre og søstre: I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom. Denne nåde har han gitt oss i rikt mål, med all visdom og forstand, da han kunngjorde oss sin viljes mysterium, etter sitt frie råd, som han forut fattet hos seg selv, om et frelseshushold i tidenes fylde: å samle alt til ett i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden. I ham har vi også fått del i arven, etter at vi forut var bestemt til det etter hans forsett som setter alt i verk etter sin viljes råd, for at vi skulle være til pris for hans herlighet, vi som forut hadde håpet på Kristus. I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd, som var lovt, han som er pantet på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning, til pris for Guds herlighet.Derfor, etter at jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus, og om deres kjærlighet til alle de hellige, holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg minnes dere i bønnene mine. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg,.»

Evangelium:

EVANGELISTEN MARKUS  8: 1-10

«På den tid skjedde det igjen at en stor folkemengde var samlet, og de hadde ikke noe å spise.
Han kalte da disiplene til seg og sa: Jeg har inderlig medynk med folket. For de har alt vært hos meg i tre dager, og de har ikke noe å spise.
Sender jeg dem hjem fastende, vil de bli utmattet på veien.
Noen av dem er jo kommet langveis fra.
Hans disipler svarte ham:
Hvor skulle noen få tak i nok brød til å mette alle disse her i ørkenen?
Han spurte dem: Hvor mange brød har dere? De svarte: Syv.
Da bød han folket å sette seg ned på marken. Han tok de sju brødene og holdt takkebønn.
Så brøt han dem og ga til disiplene sine for at de skulle dele ut.
Og de delte ut til folket. 
De hadde også noen få småfisker.
Han ba velsignelsesbønnen og bød at også de skulle deles ut.
Alle spiste og ble mette, og de tok opp det som var til overs av brødstykkene, syv store kurver.
De var omkring fire tusen.
Og han lot dem dra bort.
Straks etter gikk han i båten sammen med disiplene sine, og han kom til bygdene ved Dalmanuta.»

 

fredag 15.  Uke etter pinse
Tone seks
Fast
Mat med olje
 
7 Oktober 2016 / 24 september 2016
Holy Protomartyr og Equal-to-the-apostlene Thecla av Ikonium

Den Hellige Protomartyr og apostelike Thecla av Ikonieum
Troparion i Tone IV

Undervist av Paulus ‘ord, O Thecla, brud av Gud, / bekreftet gjennom tro av Peter, O guddommelig kalte, / du viste seg å være  protomartyr og den første lidende blant kvinner./ I farer gikk du inn i flamme som det var et sted som blomstret med de vakreste blomster, / og de ville dyrene og okser sto i ærefrykt for deg, / for du gjorde deg arm selv med korset for oss.// Derfor, O du mest hyllet, bønnfaller Kristus, at våre sjeler bli frelst.

Kontakion i Tone VIII «Som førstegrøden»
Det vakre  med din jomfrudom lot du skinne, / og du var prydet med en kronen av martyrdom, / som en allstrålende, du jomfru, har du gjort betrodd deg selv til apostelen Paulus, / og forvandlet ildsluene til dugg; // ved din bønn, O du som blev den første blant kvinner å lide, du som stilnet den rasende oksen.

Kontakion, Tone II «Søker den høyeste»
Etter å ha såret ditt hjerte med Kristi kjærlighet, O god jomfru, / så du gjorde du en forbigående trolovelse til intet; / og mot brannen sto du modig og lukket munnen på vill beistet.// Reddet dem fra det , O Thecla, den først blant kvinner til å lide, som du gjorde  når du oppsøkte Paulus.

Om St. Thecla står det skrevet:
Paul reiser til Ikonium  bekreftes i(Apg 13:51), og tar for seg «Guds ord om avholdenhet og oppstandelse «. Paul gis en fullstendig fysisk beskrivelse som gjenspeiles i en muntlig tradisjon: i syrisk teksten blir han beskrevet som at «han var en mann av middels størrelse, og håret hans var sparsomt, bena var litt skjeve, knærne ble prosjektert, og han hadde stor øynene og monobryn. Nesen var litt lang, og han var full av nåde og barmhjertighet. På samme tid så han ut som en mann, og andre ganger virket han som en engel «. Paulus holdt sine prekener i huset til Onesiphorus (jfr. 2 Tim 1:16) i en serie av Saligprisningene , der Thecla, en ung adelsjomfru, lyttet til Paulus lære om jomfrudom. Dette gjorde hun fra sitt vindu i et tilstøtende hus.Hun lyttet, henrykt, uten å røre seg den dagen. Theclas mor, Theocleia, og Theclas forlovede, Thamyris, ble bekymret for at Thecla ville følge Paulus  befaling om at man må frykte bare én Gud og leve i kyskhet. De mobiliserte folk til å dra Paul for guvernøren, som da fengslet apostelen.Thecla bestakk en av vaktene for å få adgang til fengselet, og satt ved Paulus føtter hele natten for å lytte til hans lære og vurdere sin egen situasjon. Da familien fant henne, ble både hun og Paul en gang til ført fram for landshøvdingen. På morens anmodning, ble Paulus dømt til pisking og utvisning (jf. Apg 14:19, 2 Tim 3:11), og Thecla til å bli drept ved å bli brent på bålet. Dette som et eksempel for alle kvinner som hadde blitt undervist av denne mannen om hvordan det kom til å gå dem!  Kledd naken, ble Thecla bundet til på bålet som det ble satt fyr på, men hun ble reddet av en mirakuløs storm som Gud sendte ut for å slukke flammene.

Gjenforenet med paulus så dro  Paulus og Thecla  til Antiokia i Pisidia ( Apg 14:21), hvor en adelsmann ved navn Alexander falt for  Thecla og tilbød Paul penger for henne.
Paulus hevdet ikke å kjenne henne, og Alexander forsøkte deretter å ta Thecla med makt. Thecla kjempet mot ham, og gikk til angrep på ham  til stor fornøyelse for innbyggerne.

Alexander dro henne or guvernøren og annklaget henne for overgrep mot en adelsmann. Dette skjedde til tross for sterke protester fra byens kvinner. Thecla ble dømt til å bli spist av ville dyr.

For å sikre at hennes dyd var intakt ved hennes død tok  Dronning Tryfaena henne inn og beskyttet henne  over natten.

Thecla ble knyttet til en glefsende løvinne, og paradert gjennom byen.

Hun ble deretter kledd naken og kastet til dyrene, som var blitt gitt av Alexander for anledningen.

Kvinnene i byen protesterte vilt mot urettferdigheten og miraklet hendte, Thecla ble beskyttet mot døden, først av løvinne som bekjempet de andre dyrene, og deretter av en rekke mirakler (hvor hun syntes å døpe seg selv), til slutt klarte kvinnene i byen og dronningen Antonia Tryfaena å ta affære.

Måten Thecla ble sagt å ha døpt seg selv i arenaen var ganske selsomt og unikt:

I arenaen, så hun en tønne med vann som inneholdt brennmaneter . Siden hun trodde det kunne være hennes siste sjanse til å bli døpt, hoppet hun ned i karet og proklamerte at hun døpte seg selv. Et mirakel skjedde, og alle brennmanetene ble drept av Gud før de fikk drept henne.

Thecla kom tilbake til Paul uskadd og senere dro hun tilbake til Ikonium for å konvertere sin mor! Etter det flyttet hun til Selevkia Kilikia i dag historisk kjent som Seleucia .

Ifølge noen versjoner av legenden ,levde hun i en hule i 72 år og fikk helbredelsens gave.. Det som nå hendte var at de hellenistiske leger i byen mistet sitt levebrød og unge menn «tente» på henne og ville voldta  Thecla.

Da de var i ferd med å ta henne, ble en ny passasje åpnet i hulen og steinene lukket seg bak henne. Hun var senere i stand til å gå til Roma, og ligger nå begravet ved siden av Paulus grav.

Early Christian bishops held a Council of Seleucia in[6] 325, 359, and 410. Seleucia was famous for the tomb of the virgin Saint Thecla of Iconium, converted by Saint Paul, who died at Seleucia,[7] the tomb was one of the most celebrated in the Christian world and was restored several times, among others by the Emperor Zeno in the 5th century, and today the ruins of the tomb and sanctuary are called Meriamlik.[8] In the 5th century the imperial governor (comes Isauriae) in residence at Seleucia had two legions at his disposal, the Legio II Isaura and the Legio III Isaura. From this period, and perhaps later, dates the Christian necropolis, west of the town, which contains many tombs of Christian soldiers. According to the Notitia Episcopatuum of Antioch, in the 6th century, the Metropolitan of Seleucia had twenty-four suffragan sees.[9]In 705 Seleucia was captured by the Arab armies of Islam and was recovered by the Byzantines. Thus by 732 nearly all the ecclesiastical province of Isauria was incorporated into the Patriarchate of Constantinople; henceforth the province figures in the Notitiae of Byzantium, but under the name of Pamphylia.

In the Notitiae of Leo VI the Wise (ca. 900) Seleucia had 22 suffragan bishoprics;[10] in that of Constantine Porphyrogenitus (ca 940) it had 23.[11] In 968 Antioch again fell into the power of the Byzantines, and with the Province of Isauria, Seleucia was allocated to the Patriarchate of Antioch.[12]We know of several metropolitans of this see, the first of whom, Agapetus, attended the Council of Nicaea in 325; Neonas was at the Council of Seleucia in 359; Symposius at the Council of Constantinople in 381; Dexianus at the Council of Ephesus in 431; Basil, a celebrated orator and writer, whose conduct was rather ambiguous at the Second Council of Ephesus and at the beginning of the Council of Chalcedon in 451; Theodore was at the Fifth Ecumenical Council in 553; Macrobius at the Sixth Ecumenical Council and the Council in Trullo in 692.]


Holy Protomartyr og en apostellike Thecla av Ikeoneum (første årh.).

St. Gabriel, Pskov-Eleazar Kloster og Kazan (1915).
Den n
ye Hieromartyr Basil diakonen (1918).
De nye
 Hieromartyrs Andrew og Paul prester, Hieromartyrene Vitaly og Martyrs Basil, Sergius og Spiridon (1937).
Den nye Heromarty
 Nicander prest (1939).
Den Ærverdige Nicander, eremitt av Pskov (1581)
lacteon martyrdom, munk fra Vologda (1612).
Den Ærverdige Coprius av Palestina (530).
St. Vladislav av Serbia (1239).
Ikoner av Den hellige Mor av ikonet Mirozh av Myhron Tre» (1198).

FROM THE ORTHODOX CALENDAR

THE MOST COMPREHENSIVE ORTHODOX LITURGICAL CALENDAR ON THE WEB
også på Android og Iphone

Alle vender augo sine ventande til deg, og du gjev deim deira føda i si tid.

Det ortodokse kjøkken

Oppskrifter i fasten

Du let upp handi og mettar alt levande med hugnad.

Ψ

11s02__28549-1316243268-1280-1280

Α    ∞    Ω

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s