Kirkekalender, lesninger og minnedager over Helgener.

Onsdag  12 Oktober (27/9) 2016.  16.Uke etter pinse.  
TONE VII.
Fastemat med olje.

 
cyriacus-eremitten-av-palestina-556

Cyriacus Eremitten, fra Palestina

Lesning:

Den Hellige Apostel Paulus brev til Efeserne  3:8-21

«Til meg, den minste av alle de hellige, ble den nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom, og å opplyse alle om hvordan husholdningen er med dette mysteriet som har vært skjult fra evige tider i Gud, han som skapte alt ved Jesus Kristus. Slik skulle Guds mangfoldige visdom nå gjennom menigheten bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen. Dette var hans forsett fra evige tider, som han fullførte i Kristus Jesus, vår Herre. I ham har vi frimodighet, og ved troen på ham har vi adgang med tillit. Derfor ber jeg at dere ikke må tape motet på grunn av de trengslene jeg lider for deres skyld. De er jo en ære for dere! Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden. Jeg ber om at han etter sin herlighets rikdom, ved sin Ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre menneske, at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Men ham som kan gjøre mer enn alt, langt ut over det vi ber eller forstår, etter den kraften som er virksom i oss – ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter i alle evigheter! Amen. »

Evangelium:

EVANGELISTEN MARKUS   11:  23-26

«Sannelig sier jeg dere at den som sier til dette fjellet: Løft deg og kast deg i havet! – og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, for ham skal det skje. Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnen, tro bare at dere får det, så skal det bli gitt dere. Og når dere står og ber, så tilgi om dere har noe imot noen, for at også deres Far i himmelen skal tilgi dere deres overtredelser. Men om dere ikke tilgir, da skal heller ikke deres Far i himmelen tilgi dere overtredelsene deres. »


Ærverdige Cyriacus Eremitten av Palestina

Ærverdige Cyriacus Eremitten av Palestina

Troparion i Tone I

En ørken beboerne, en engel i kjødet, / og en undergjører viste det seg at du var. / O vår Gudbærende fader Cyriacus, / for å ha motatt de himmelske gaver gjennom faste, årvåkenhet og bønn / helbredet du de syke, / og deres sjeler til dem som du har tilbakeført til deg i  tro./ Ære være Ham som har gitt deg styrke! / Ære være Ham som har kronet deg! // Ære være Ham som virker helbredeende for alle gjennom deg!

Kontakion i Tone VIII «Deg Lederenes Leder»

Den hellige Lavra, hedret deg som en mektig mester og forsvarerer / og feirer derfor årlig feire ditt minne./ og, ved din frimodighet for Herren, bevar oss fra overfall av fiender, // så vi kan rope ut: Fryd deg, tre ganger – duvelsignede ene.

Kontakion, Tone II «Søker den høyeste»

Etter å ha bevæpnet deg med guddommelig åndelig renhet / og etter inntrengende og  uavlatelig har brukt bønner som spyd, /  kutte du ned horder av demoner, du salvede, / O Cyriacus våre fader.// Be du ustanselig på vegne av oss alle.

⊕ Om Den hellige Kyriakos (Cyriacus, Quiriacus):  

Han ble født den 9. januar 449 i Korint i Hellas. Han var ivrig etter å søke perfeksjon, og allerede som attenåring oppsøkte han ensomheten da han rundt 466 dro på pilegrimsferd til Palestina. Der søkte han om opptak i lavraen til den hellige Euthymios den Store, som stammet fra Melitene i Lilleasia. Men han ble funnet for ung og måtte leve i ensomhet utenfor lavraen mens han arbeidet som kokk. Etter en lang prøvetid hos presten Anatolios og munken Olympios, to brødre som var trukket til Palestina av Euthymios’ ry, fikk han tre inn i lavraen. Da han endelig ble akseptert, foretrakk han livet som eneboer. Deretter var han i ni år en disippel av den hellige Gerasimos nær Dødehavet. Gerasimos var en tidligere tilhenger av den monofysittisk innstilte patriark Theodosios av Jerusalem. Der måtte han utføre all slags arbeid, som vedhogging, vannbæring og matlaging, mens han tilbrakte nettene i bønn. Gerasimos fikk ham så kjær at han ofte tok ham med til eneboercellen Ruba, hvor han tilbrakte fastetiden med strenge åndelige øvelser. Etter Gerasimos’ død vendte Kyriakos tilbake til Euthymios’ lavra.

I sitt svært lange liv levde Kyriakos i ulike lavraer og eremittkolonier i Palestina. Hans favoritthjem var den hellige Kharitons hule i villmarken i Tekoa sørøst for Betlehem, en enorm hule med indre grotter på ulike plan, svært fuktig og kald. Det var mange krangler vedrørende Origenes’ lære mellom munkene i hans lavra og munkene til Theoktistos Hegumenos. Kyriakos foretrakk i 486 å trekke seg tilbake til «den gamle lavra», Suka nær Betlehem, hvor han ble presteviet og var sakristan, det vil si ansvarlig for kirken og liturgien. Kyriakos var en vennlig mann med en profetisk ånd og svært glad i den daglige syngingen av salmene. Han var kantor for klosteret Suka nær hulen i tretti år, og det ble sagt at i denne tiden spiste han aldri før solnedgang og ble aldri sint.

Deretter fulgte opphold i eneboerklostrene i Natufa (525-530), Rubba (til 535) og Susakim (til 542). På den tiden ble livet i klostrene ofte forstyrret av splittelse og uenighet om teologiske doktriner som ennå ikke var avklart av konsilene, spesielt teoriene til teologen Origenes. Munkene i Suka kalte den 93-årige Kyriakos tilbake for sammen med ham å imøtegå origenistene og deres hovedtalsmann Nonnos. Da han forsvant i 547, vendte Kyriakos tilbake til Susakim.

Hans biografi ble skrevet av den samtidige hellige Kyrillos av Skytopolis. En hendelse som nevnes i denne biografien, om to av Kyriakos’ disipler som møter en kvinnelig eneboer i ørkenen på den andre siden av Jordan, kan godt ha vært begynnelsen på historien om den hellige Maria av Egypt.

Sine to siste leveår tilbrakte Kyriakos i hulen Khariton. Han skal ha vært godt over hundre år gammel da han døde i 557 i den hellige Sabas lavra mellom Dødehavet og Jerusalem eller i Kharitons hule nær Betlehem. Han har en omfattende kult i øst. I basilianernes martyrologium står han under 6. oktober. Han kalles Kyriakos av Palestina eller Kyriakos Rekluseren (eneboeren). Selv om hans Vita kaller ham abbas, er det tvilsomt om han virkelig var hegumenos (abbed). Kyriakos fremstilles som olding med spist skjegg

Cyriacus er et navn som bæres av mange hellige, og i tillegg finnes det i flere former som Kyriakos og Quiriacus, og sjeldnere møtes staveformene Kyriacus og Kiriacus. Noen ganger erstattet det greske navnet av den latinske formen Dominikus (lat: Dominicus; it: Domenico; fr: Dominique). Navnene betyr «tilhører Herren» – Herre på henholdsvis latin og gresk er Dominus /Kyrios.

. Den nye Hieromartyr John, erkebiskop av Riga i Latvia (1934).
Martyrene Dada, Gabdelas , og Casdoe (Casdoa) av Persia (fjerde årh.). ÆrverdigeTheophanes den barmhjertige av Gaza.
FROM THE ORTHODOX CALENDAR
THE MOST COMPREHENSIVE ORTHODOX LITURGICAL CALENDAR ON THE WEB
også på Android og Iphone

Alle vender augo sine ventande til deg, og du gjev deim deira føda i si tid.

Det ortodokse kjøkken

Oppskrifter i fasten

Du let upp handi og mettar alt levande med hugnad.

Ψ 

11s02__28549-1316243268-1280-1280

Α    ∞    Ω

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s